Romsåsen gruver

Romsåsen gruver er den største av i 30 nikkelgruver i Norge. Rom nikkelverk startet i 1866 og gruvene ble drevet frem til 1876.

Romsåsen gruver

På det meste arbeidet til sammen 100 mann i gruvene og det ble dannet et lite samfunn rundt gruvedriften. Her var det boliger, bakeri, kontorer, brakker, smie og smelteverk. Men gruvedriften fikk relativt kort levetid på grunn av det lave nikkelinnholdet i malmen.
Gruven er åpen for publikum om sommeren Det er guiding i gruvene kl.12:00 hver søndag i sesongen, med oppmøte ved gruveinngangen. Forespørsler om sesongstart etc. og avtale om guiding av grupper rettes til sevicetorget; Askim kommune, tlf.: 69 81 91 00.

Comments are closed.